ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΑΛΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Π.Α.ΜΕ. ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΗ ΣΤΙΣ 12 π.μ. ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 11 π.μ. ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ (ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 56, ΑΘΗΝΑ)

Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

Αίτηση Εγγραφής

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 56, 1ος όροφος
ΤΚ 10432 – ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 6906628885

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ: _____________________                         Αθήνα, _______________ 20____
ΟΝΟΜΑ: _______________________
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: __________________                                        Προς το:
ΗΜ. ΓΕΝΝ.: _____________________         ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝ.: __________________          ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ______________
________________________________                     Παρακαλώ να με γράψετε μέλος
Τ.Κ.: ____________________________                  του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ.: ___________________                     Χημικής Βιομηχανίας Ν. Αττικής
ΚΙΝΗΤΟ: ________________________                          
E-mail:___________________________                      
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ________                         Δηλώνω πως έχω διαβάσει το 
ΑΡ.ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤ.: _______________                       καταστατικό και είμαι σύμφωνος/η           
ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΙΚΑ: __________________
                                                                                                        Ο/Η αιτ_______
  
Εγκρίθηκε με απόφαση Δ.Σ. την: ___________________________________
Αριθμός Μητρώου
: ____________________________